Thiết bị Hội Nghị truyền hình Aver SVC500 – Full HD 6-Sites Multipoint Video Conferencing System

Aver SVC500, thiết bị hội nghị truyền đa điểm full HD mới nhất của Aver

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑