Hội nghị truyền hình (Video conference) là gì ? GSP TECH cung cấp hệ thống hội nghị trực tuyến hàng đầu.

GIỚI THIỆU CHUNG Truyền hình hội nghị (VideoConferencing) là hệ thống thiết bị (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) truyền tải hình ảnh và âm thanh giữa hai hoặc nhiều địa điểm từ xa kết nối qua đường truyền mạng Internet, WAN hay LAN, để đưa tín hiệu âm thanh và hình ảnh... Continue Reading →

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑