Giải pháp họp trực tuyến, thiết bị Hội Nghị Aver SVC100 – Video Conferencing System Full HD

Aver SVC100, thiết bị hội nghị truyền đa điểm full HD mới nhất của Aver

Advertisements

Thiết bị hội nghị trực tuyến, hội nghị truyền hình (video conference)

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH POLYCOM Dễ dàng kết nối, chia sẻ dữ liệu Nhanh chóng kết nối hội họp với các chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Cho phép sử dụng trên các thiết bị di động cá nhân. Chia sẻ dữ liệu cho nhiều điểm cẩu, tương... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑