Thiết bị hội nghị trực tuyến, hội nghị truyền hình (video conference)

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH POLYCOM Dễ dàng kết nối, chia sẻ dữ liệu Nhanh chóng kết nối hội họp với các chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Cho phép sử dụng trên các thiết bị di động cá nhân. Chia sẻ dữ liệu cho nhiều điểm cẩu, tương … Continue reading Thiết bị hội nghị trực tuyến, hội nghị truyền hình (video conference)

Advertisements

Giải pháp thiết bị hội nghị trực tuyến Polycom

Hội nghị trực tuyến Polycom Trên màn hình tham dự cuộc họp được thể hiện ở kích thước thật như cuộc sống. Những người tham gia có thể nói chuyện và hiểu được ngôn ngữ cơ thể của người khác, đem lại cảm giác giống như khi tất cả đều trong cùng một phòng. Thiết … Continue reading Giải pháp thiết bị hội nghị trực tuyến Polycom